SK / EN

Rozhodcovská doložka

V prípade, ak zmluvné strany majú záujem, aby ich spory rozhodoval Stály rozhodcovský súd, odporúčané znenie rozhodcovskej doložky je nasledovné:

V prípade, ak zmluvné strany majú záujem, aby rozhodcovský rozsudok bol preskúmateľný iným rozhodcom (rozhodcami) Stáleho rozhodcovského súdu odporúčané znenie rozhodcovskej doložky je nasledovné:
stiahni pdf


webdesign by madness creative studio